Occurrences

Mahābhārata
Amarakośa
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Āryāsaptaśatī

Mahābhārata
MBh, 7, 28, 18.1 vaijayantyabhavanmālā tad astraṃ keśavorasi /
Amarakośa
AKośa, 2, 566.1 patākā vaijayantī syātketanaṃ dhvajamastriyām /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 1, 22, 70.1 pañcarūpā tu yā mālā vaijayantī gadābhṛtaḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1026.2 trijagadvijayārambhe vaijayantī manobhuvaḥ //
Āryāsaptaśatī
Āsapt, 2, 57.2 prāsādamaulir upari prasarantyā vaijayanty eva //