Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Mahābhārata
MBh, 1, 57, 15.1 dadāmi te vaijayantīṃ mālām amlānapaṅkajām /
MBh, 7, 154, 52.2 śaktiṃ śreṣṭhāṃ vaijayantīm asahyāṃ samādade tasya vadhaṃ cikīrṣan //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 25, 4.2 dadhānamurasā mālāṃ vaijayantīmanuttamām //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 8, 8, 16.2 varuṇaḥ srajaṃ vaijayantīṃ madhunā mattaṣaṭpadām //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 572.1 tāmindusundaramukhīmatha rājacandraḥ kāntāṃ dadarśa kusumāyudhavaijayantīm /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 13, 8.2 vaijayantīṃ sma pragṛhya śrīvatsaṃ kaṇṭhabhūṣaṇam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 5, 3, 284.2 svavadhūbhiḥ saha gatvā vidyādharalokavaijayantīṃ tām //