Occurrences

Taittirīyasaṃhitā

Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 8, 5.6 sa na vyāvṛtam agacchat /
TS, 6, 2, 6, 33.0 vyāvṛtte devayajane yājayed vyāvṛtkāmaṃ yam pātre vā talpe vā mīmāṃseran //
TS, 6, 6, 8, 18.0 tā na vyāvṛtam agacchan //
TS, 6, 6, 8, 24.0 tato vai te 'nyābhir devatābhir vyāvṛtam agacchan //
TS, 6, 6, 8, 25.0 yasyaivaṃ viduṣa ete grahā gṛhyante vyāvṛtam eva pāpmanā bhrātṛvyeṇa gacchati //
TS, 6, 6, 11, 37.0 vyāvṛtkāmo hi rājanyo yajate //