Occurrences

Baudhāyanaśrautasūtra
Bhāradvājagṛhyasūtra
Bhāradvājaśrautasūtra
Gopathabrāhmaṇa
Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā

Baudhāyanaśrautasūtra
BaudhŚS, 16, 29, 1.0 prajātikāmo vā vyāvṛtkāmo vā paśukāmo vā vāco vāntaṃ parijigāṃsan pañcarātrāya dīkṣate //
BaudhŚS, 16, 31, 12.0 prajātikāmo vā vyāvṛtkāmo vābhicaran vābhicaryamāṇo vā daśarātrāya dīkṣiṣyamāṇo daśahotāraṃ hutvā daśarātrāya dīkṣate //
Bhāradvājagṛhyasūtra
BhārGS, 2, 13, 2.1 oṣmaṇo vyāvṛta upāste //
Bhāradvājaśrautasūtra
BhārŚS, 1, 9, 3.1 oṣmaṇo vyāvṛta upāste //
Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 2, 11, 4.0 te na vyāvṛtam agacchan //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 21, 5, 41.0 tato vai te vyāvṛtam agacchañchraiṣṭhyaṃ devānām //
KS, 21, 5, 48.0 vyāvṛtam eva gacchati śraiṣṭhyaṃ samānānām //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 9, 8, 4.0 tena vyāvṛtam agacchan //
MS, 2, 5, 3, 4.0 te na vyāvṛtam agacchan //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 8, 5.6 sa na vyāvṛtam agacchat /
TS, 6, 2, 6, 33.0 vyāvṛtte devayajane yājayed vyāvṛtkāmaṃ yam pātre vā talpe vā mīmāṃseran //
TS, 6, 6, 8, 18.0 tā na vyāvṛtam agacchan //
TS, 6, 6, 8, 24.0 tato vai te 'nyābhir devatābhir vyāvṛtam agacchan //
TS, 6, 6, 8, 25.0 yasyaivaṃ viduṣa ete grahā gṛhyante vyāvṛtam eva pāpmanā bhrātṛvyeṇa gacchati //
TS, 6, 6, 11, 37.0 vyāvṛtkāmo hi rājanyo yajate //