Occurrences

Bhāradvājagṛhyasūtra
Bhāradvājaśrautasūtra

Bhāradvājagṛhyasūtra
BhārGS, 2, 13, 2.1 oṣmaṇo vyāvṛta upāste //
Bhāradvājaśrautasūtra
BhārŚS, 1, 9, 3.1 oṣmaṇo vyāvṛta upāste //