Occurrences

Aṣṭādhyāyī

Aṣṭādhyāyī
Aṣṭādhyāyī, 2, 2, 15.0 tṛjakābhyāṃ kartari //
Aṣṭādhyāyī, 2, 3, 70.0 akenor bhaviṣyadādhamarṇyayoḥ //
Aṣṭādhyāyī, 4, 2, 141.0 vṛddhād akekāntāt khopadhāt //
Aṣṭādhyāyī, 6, 2, 73.0 ake jīvikārthe //
Aṣṭādhyāyī, 7, 1, 1.0 yuvor anākau //