Occurrences

Abhinavacintāmaṇi

Abhinavacintāmaṇi
ACint, 1, 32.2 dviguṇaṃ svarasārdrāṇāṃ tailakṣīraguḍābhasām //
ACint, 1, 54.1 śuṣkadravyam upādāya svarasānām asaṃbhave /
ACint, 1, 65.1 yāmadvaye tu svarasā vasāś ca jīryanti te saptaghaṭīṣu sadyaḥ /
ACint, 1, 71.1 athātaḥ svarasaḥ kalkaḥ kvāthaś ca himaphāṇṭakau /
ACint, 1, 72.2 ahorātraṃ sthitaṃ vāpi svaraso dvividho mataḥ //