Occurrences

Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
Vārāhaśrautasūtra

Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 13, 24.2 svarāḍ jyotir adhārayat /
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 4, 4, 10.1 pratiparītya saṃrāṭ ca svarāṭ ceti paryāyair āhavanīyam upasthāyāgneyam aṣṭākapālaṃ nirvapati //