Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 24, 6.2 vimalasvādupānīyaiḥ sarobhirupaśobhitam //
KūPur, 1, 45, 15.1 sarobhiḥ svādupānīyairnadībhiścopaśobhitam /
KūPur, 1, 48, 5.1 svādūdakenodadhinā puṣkaraḥ parivāritaḥ /
KūPur, 1, 48, 10.2 svādūdakasamudrastu samantād dvijasattamāḥ //