Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 5, 18, 7.2 annaṃ yo brahmaṇām malvaḥ svādv admīti manyate //
Mahābhārata
MBh, 1, 39, 28.1 bhakṣayantu bhavanto vai svādūnīmāni sarvaśaḥ /
MBh, 2, 5, 88.1 kaccit tava gṛhe 'nnāni svādūnyaśnanti vai dvijāḥ /
MBh, 3, 159, 14.1 tathaiva cānnapānāni svādūni ca bahūni ca /
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 69, 14.2 svādūni svāni māṃsāni tāni bhakṣaya nityaśaḥ //
Rām, Utt, 84, 6.1 imāni ca phalānyatra svādūni vividhāni ca /