Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Matsyapurāṇa

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 3, 8, 1.1 svādvīṃ tvā svādunā tīvrāṃ tīvreṇa śukrāṃ śukreṇa /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 25, 67.1 svādunā piṇḍapātena vandanena cikitsayā /
Matsyapurāṇa
MPur, 166, 15.1 tataḥ kṣīranikāyena svādunā paramāmbhasā /