Occurrences

Amarakośa
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 192.2 vāyasolī svādurasā vayaḥsthātha makūlakaḥ //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 12.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 106.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 116.2 nārāyaṇī svādurasā śatāhvā laghuparṇikā //