Occurrences

Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 12.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 106.2 devaśreṇī svādurasā snigdhaparṇī ca moraṭā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 116.2 nārāyaṇī svādurasā śatāhvā laghuparṇikā //