Occurrences

Sāṃkhyatattvakaumudī
Tantrāloka

Sāṃkhyatattvakaumudī
STKau zu SāṃKār, 5.2, 1.2 samānāsamānajātīyavyavacchedo lakṣaṇārthaḥ /
Tantrāloka
TĀ, 5, 50.2 yatra ko 'pi vyavacchedo nāsti yadviśvataḥ sphurat //