Occurrences

Taittirīyasaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
Ṛgveda
Mahābhārata
Amarakośa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Śyainikaśāstra
Kokilasaṃdeśa

Taittirīyasaṃhitā
TS, 6, 1, 10, 41.0 svāna bhrājety āha //
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 4, 27.3 svāna bhrājāṅghāre bambhāre hasta suhasta kṛśāno /
Ṛgveda
ṚV, 5, 2, 10.1 uta svānāso divi ṣantv agnes tigmāyudhā rakṣase hantavā u /
ṚV, 5, 10, 5.2 parijmāno na vidyutaḥ svāno ratho na vājayuḥ //
ṚV, 5, 25, 8.2 uto te tanyatur yathā svāno arta tmanā divaḥ //
ṚV, 8, 7, 17.1 ud u svānebhir īrata ud rathair ud u vāyubhiḥ /
ṚV, 9, 10, 1.1 pra svānāso rathā ivārvanto na śravasyavaḥ /
Mahābhārata
MBh, 7, 68, 40.2 bhṛśaṃ trastāśca bahudhā svānena mamṛdur gajāḥ /
Amarakośa
AKośa, 1, 200.2 svānanirghoṣanirhrādanādanisvānanisvanāḥ //
AKośa, 2, 574.2 visphāro dhanuṣaḥ svānaḥ paṭāhādambarau samau //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 580.2 saveṇunisvanaṃ svānaṃ manaḥśravaṇavallabham //
Śyainikaśāstra
Śyainikaśāstra, 6, 38.1 yatra vegānilasvānabhīṣitāḥ khātpatanti ca /
Kokilasaṃdeśa
KokSam, 1, 5.1 taṃ kūjantaṃ kalamadhurayā pañcamasvānabhaṅgyā kāntālāpasmaraṇavivaśaḥ kiṃcidārādupetya /
KokSam, 1, 29.1 pakṣisvānaiḥ paṭumadakalaiḥ svāgatāni bruvāṇā vyākīrṇārghyāḥ kusumamadhubhirvījayantaḥ pravālaiḥ /
KokSam, 2, 42.2 kiñca svānaḥ śravaṇamadhuro jāyate kokilānāṃ prāṇeṣvāśāmiti kathamapi bhrātarābadhnatī vā //