Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 29, 60.1 kośasvastikamuttolīcīnadāmānuvellitam /
AHS, Sū., 29, 61.3 svastikaṃ karṇakakṣādistaneṣūktaṃ ca saṃdhiṣu /
AHS, Śār., 6, 33.1 śaṅkhasādhudvijoṣṇīṣatoraṇasvastikasya ca /
AHS, Utt., 36, 4.2 rathāṅgalāṅgalacchattrasvastikāṅkuśadhāriṇaḥ //