Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 1, 325.2 śūlābjabhedo vyomeśasvastikādinirūpaṇam //