Occurrences

Viṣṇupurāṇa

Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 5, 31.2 tasmād bhaumarathaḥ tasya satyarathaḥ tasmādupaguḥ upagor upaguptaḥ tatputraḥ svāgatas tasya ca svānandaḥ tasmāc ca suvarcāḥ tasya ca supārśvaḥ /