Occurrences

Saundarānanda
Bodhicaryāvatāra
Divyāvadāna

Saundarānanda
SaundĀ, 16, 89.2 mahāhvayo valkalirāṣṭrapālau sudarśanasvāgatamedhikāśca //
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 5, 36.2 ābhāsamātraṃ dṛṣṭvā ca svāgatārthaṃ vilokayet //
Divyāvadāna
Divyāv, 13, 255.2 bhraṣṭaḥ svāgataśabdo 'yaṃ kutaḥ punarihāgataḥ /