Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 26, 57.1 raktakarpāsatūlecchustulyatadbījapuñjavat /