Occurrences

Divyāvadāna
Parāśarasmṛtiṭīkā

Divyāvadāna
Divyāv, 17, 224.1 paścāt tena janena tatkarpāsaṃ kartitumārabdham //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 250.2 karpāsamupavītaṃ brāhmaṇasya /