Occurrences

Āpastambadharmasūtra
Arthaśāstra
Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Daśakumāracarita
Kirātārjunīya
Kāmasūtra
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Parāśarasmṛtiṭīkā

Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 1, 20, 14.0 avihitaś caiteṣāṃ mitho vinimayaḥ //
Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 15, 5.1 sasyavarṇānām arghāntareṇa vinimayaḥ parivartakaḥ //
Mahābhārata
MBh, 3, 294, 17.1 tasmād vinimayaṃ kṛtvā kuṇḍale varma cottamam /
MBh, 13, 69, 14.1 śatena śatasaṃkhyena gavāṃ vinimayena vai /
MBh, 13, 69, 17.1 tatastam aparaṃ vipraṃ yāce vinimayena vai /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 28, 115.2 cetovinimayaṃ kṛtvā pravṛttā śibikām iti //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 2, 347.1 aṅgulīyakavinimayaṃ ca kṛtvā kathaṃkathamapi niragām //
Kirātārjunīya
Kir, 9, 60.2 vāruṇī paraguṇātmaguṇānāṃ vyatyayaṃ vinimayaṃ nu vitene //
Kāmasūtra
KāSū, 5, 5, 6.1 tābhiḥ saha viṣṭikarmasu koṣṭhāgārapraveśe dravyāṇāṃ niṣkramaṇapraveśanayor bhavanapratisaṃskāre kṣetrakarmaṇi karpāsorṇātasīśaṇavalkalādāne sūtrapratigrahe dravyāṇāṃ krayavikrayavinimayeṣu teṣu teṣu ca karmasu saṃprayogaḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 1, 1.3 tejovārimṛdāṃ yathā vinimayo yatra trisargo 'mṛṣā /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 651.1 dattaṃ vinimayāttena sā rūpaṃ prāpya pauruṣam /
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 7.2, 14.1 rasavinimaye viśeṣamāha vasiṣṭhaḥ /
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 7.2, 16.1 annavinimaye viśeṣamāha gautamaḥ /
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 7.2, 25.0 vinimayābhiprāye tu vacanāntareṇa saha paunaruktyam aparihāryaṃ syāt //
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 7.2, 32.0 yo 'yaṃ tilānāṃ dhānyasamatvena vinimayaḥ yaśca tṛṇādivikrayaṃ seyam evaṃvidhā viprasya jīvanārthā vṛttiḥ //