Occurrences

Mahābhārata
Manusmṛti
Kūrmapurāṇa
Trikāṇḍaśeṣa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 3, 80, 118.1 tato vinaśanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
MBh, 3, 82, 96.1 tato vinaśanaṃ gacchet sarvapāpapramocanam /
MBh, 3, 130, 3.2 etad vinaśanaṃ nāma sarasvatyā viśāṃ pate //
MBh, 3, 135, 3.1 etad vinaśanaṃ kukṣau mainākasya nararṣabha /
MBh, 9, 35, 53.2 nadīgatam adīnātmā prāpto vinaśanaṃ tadā //
MBh, 9, 36, 1.2 tato vinaśanaṃ rājann ājagāma halāyudhaḥ /
MBh, 9, 36, 2.2 tasmāt tad ṛṣayo nityaṃ prāhur vinaśaneti ha //
Manusmṛti
ManuS, 2, 21.1 himavadvindhyayor madhyaṃ yat prāg vinaśanād api /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 36, 27.1 sarasvatyā vinaśanaṃ plakṣaprasravaṇaṃ śubham /
Trikāṇḍaśeṣa
TriKŚ, 2, 14.1 kurukṣetraṃ vinaśanaṃ kauśāmbī vatsapattanam /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 9, 1.3 tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat //
BhāgPur, 11, 16, 6.3 yuyutsunā vinaśane sapatnair arjunena vai //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 10, 35.1 tato vinaśanaṃ puṇyaṃ prāpa yatra sarasvatī /