Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Trikāṇḍaśeṣa

Mahābhārata
MBh, 3, 130, 3.2 etad vinaśanaṃ nāma sarasvatyā viśāṃ pate //
MBh, 3, 135, 3.1 etad vinaśanaṃ kukṣau mainākasya nararṣabha /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 36, 27.1 sarasvatyā vinaśanaṃ plakṣaprasravaṇaṃ śubham /
Trikāṇḍaśeṣa
TriKŚ, 2, 14.1 kurukṣetraṃ vinaśanaṃ kauśāmbī vatsapattanam /