Occurrences

Mahābhārata
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 3, 80, 118.1 tato vinaśanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
MBh, 3, 82, 96.1 tato vinaśanaṃ gacchet sarvapāpapramocanam /
MBh, 9, 35, 53.2 nadīgatam adīnātmā prāpto vinaśanaṃ tadā //
MBh, 9, 36, 1.2 tato vinaśanaṃ rājann ājagāma halāyudhaḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 9, 1.3 tato vinaśanaṃ prāgādyatra devavrato 'patat //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 10, 35.1 tato vinaśanaṃ puṇyaṃ prāpa yatra sarasvatī /