Occurrences

Buddhacarita
Saundarānanda
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Divyāvadāna
Harṣacarita
Bhāratamañjarī
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Buddhacarita
BCar, 11, 38.2 tathāsanaṃ sthānavinodanāya snānaṃ mṛjārogyabalāśrayāya //
Saundarānanda
SaundĀ, 4, 11.2 klamāntare 'nyonyavinodanena salīlamanyonyam amīmadacca //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 10, 126.2 bhavatām ucitaḥ kālaḥ katamad vā vinodanam //
BKŚS, 21, 3.2 tat sarvaṃ sulabhaṃ tasyāṃ manohārivinodanam //
BKŚS, 23, 6.2 dinaśeṣaṃ nayāmi sma gītiśrutivinodanaḥ //
BKŚS, 27, 7.1 suhṛdvṛndavṛtaḥ prāyo dveṣyāśeṣavinodanaḥ /
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 101.0 tataste śokavinodanaṃ kṛtvā kathayanti yadā asmākaṃ pitā jīvati tadā tadadhīnāḥ prāṇāḥ //
Harṣacarita
Harṣacarita, 1, 128.1 bhartṛbhavanam āgacchantyāmapi duhitari nāsecanakadarśanamimamamuñcanmātāmaho manovinodanaṃ naptāram //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 10, 36.2 krīḍanti suragandharvā nṛtyagītavinodanaiḥ //
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 3, 93.1 tatsādhu bhagavān bhāṣatāmeṣāṃ bhikṣūṇāṃ kaukṛtyavinodanārthaṃ yathā bhagavannetāścatasraḥ parṣado niṣkāṅkṣā nirvicikitsā bhaveyuḥ //