Occurrences

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, Adhyāya 4, 48.1 citrotpalā vipāśā ca rañjanā vāluvāhinī /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, Adhyāya 6, 40.2 vipāśeti ca sā proktā saṃsārārṇavatāriṇī //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 22, 15.1 vipāśā kauśikī caiva sarayūḥ śatarudrikā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 73.1 vipāśāyāmamoghākṣī pāṭalā puṇḍravardhane /