Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇusmṛti
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 8, 30, 44.1 bahiś ca nāma hlīkaś ca vipāśāyāṃ piśācakau /
MBh, 13, 26, 22.1 kālikāśramam āsādya vipāśāyāṃ kṛtodakaḥ /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 20, 35.2 vetravatyāṃ vipāśāyāṃ godāvaryāṃ viśeṣataḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 13, 34.2 vipāśāyām amoghākṣī pāṭalā puṇḍravardhane //
Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 85, 49.1 vipāśāyām //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 73.1 vipāśāyāmamoghākṣī pāṭalā puṇḍravardhane /