Occurrences

Rasamañjarī
Rājanighaṇṭu

Rasamañjarī
RMañj, 6, 74.1 śītajvare dāhapūrve gulme śūle tridoṣaje /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Kṣīrādivarga, 49.2 kāsaśvāsasupīnaseṣu viṣame śītajvare syāddhitaṃ raktodrekakaraṃ karoti satataṃ śukrasya vṛddhiṃ parām //