Occurrences

Arthaśāstra
Lalitavistara
Mahābhārata
Divyāvadāna

Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 17, 17.1 bahir antaśca karmāntā vibhaktāḥ sārvabhāṇḍikāḥ /
Lalitavistara
LalVis, 7, 1.28 sarvajanapadakarmāntāśca samucchinnā abhūvan /
Mahābhārata
MBh, 2, 5, 21.1 kaccinna sarve karmāntāḥ parokṣāste viśaṅkitāḥ /
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 42.0 yameva divasamāpannasattvā saṃvṛttā tameva divasamupādāya bhavasya gṛhapateḥ sarvārthāḥ sarvakarmāntāśca paripūrṇāḥ //
Divyāv, 2, 45.0 yasminneva divase dārako jātaḥ tasminneva divase bhavasya gṛhapaterbhūyasyā mātrayā sarvārthāḥ sarvakarmāntāḥ paripūrṇāḥ //
Divyāv, 3, 78.0 tataḥ kṛṣikarmāntāḥ samucchinnāḥ //
Divyāv, 3, 82.0 kṛṣikarmāntāḥ samucchinnāḥ //
Divyāv, 3, 87.0 kṛṣikarmāntāḥ samucchinnāḥ //
Divyāv, 3, 92.0 kṛṣikarmāntāḥ samucchinnāḥ yataḥ karapratyāyā nottiṣṭhante //