Occurrences

Matsyapurāṇa
Madanapālanighaṇṭu
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Matsyapurāṇa
MPur, 83, 14.1 paścācca gārutmatanīlaratnaiḥ saumyena vaidūryasarojarāgaiḥ /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, 4, 59.2 gomedavajravaiḍūryanīlagārutmatādayaḥ //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 92.1, 4.0 maṇayo nānāvidhāste māṇikyapuṣparāganīlamaṇivaidūryagārutmataprabhṛtayaḥ //