Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Harivaṃśa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 156, 7.1 subhikṣāścaiva pāñcālāḥ śrūyante śatrukarśana /
MBh, 3, 33, 3.1 karma khalviha kartavyaṃ jātenāmitrakarśana /
MBh, 3, 42, 21.3 gatiṃ prāpsyanti kaunteya yathāsvam arikarśana //
MBh, 3, 61, 23.2 na mānayasi mānārha rudatīm arikarśana //
MBh, 3, 70, 11.2 parokṣam iva me rājan katthase śatrukarśana //
MBh, 3, 102, 13.1 evaṃ sa samayaṃ kṛtvā vindhyenāmitrakarśana /
MBh, 3, 109, 6.2 yathāśrutam idaṃ pūrvam asmābhir arikarśana /
MBh, 3, 125, 19.1 yamau ca bhīmasenaś ca kṛṣṇā cāmitrakarśana /
MBh, 3, 147, 26.1 upatasthur mahāvīryā mama cāmitrakarśana /
MBh, 3, 238, 38.3 sadyo vaśaṃ samāpannaḥ śatrūṇāṃ śatrukarśana //
MBh, 3, 259, 31.2 yasmādrākṣasayonau te jātasyāmitrakarśana /
MBh, 3, 270, 25.2 tasya nānyo nihantāsti tvad ṛte śatrukarśana //
MBh, 3, 296, 20.2 bhrātarau te ciragatau bībhatso śatrukarśana /
MBh, 4, 1, 10.5 virāṭanagaraṃ cāpi śrūyate śatrukarśana /
MBh, 4, 9, 6.3 ācakṣva me tattvam amitrakarśana na vaiśyakarma tvayi vidyate samam //
MBh, 4, 11, 6.3 tenāham aśveṣu purā prakṛtaḥ śatrukarśana //
MBh, 4, 36, 42.2 yadi notsahase yoddhuṃ śatrubhiḥ śatrukarśana /
MBh, 5, 71, 20.1 kulīnasya ca yā nindā vadhaścāmitrakarśana /
MBh, 5, 81, 39.1 suyodhanabhayād yā no 'trāyatāmitrakarśana /
MBh, 5, 90, 26.2 kathaṃ madhyaṃ prapadyethāḥ śatrūṇāṃ śatrukarśana //
MBh, 5, 129, 25.2 pratyakṣaṃ te na te kiṃcit parokṣaṃ śatrukarśana //
MBh, 5, 136, 25.1 na cet kariṣyasi vacaḥ suhṛdām arikarśana /
MBh, 5, 144, 25.1 tvayā caturṇāṃ bhrātṝṇām abhayaṃ śatrukarśana /
MBh, 5, 146, 15.1 dīyatāṃ pāṇḍuputrebhyo rājyārdham arikarśana /
MBh, 5, 172, 9.1 nāsmi prītimatī nītā bhīṣmeṇāmitrakarśana /
MBh, 6, 21, 5.1 te vayaṃ saṃśayaṃ prāptāḥ sasainyāḥ śatrukarśana /
MBh, 6, 84, 40.1 samayaśca mayā pūrvaṃ kṛto vaḥ śatrukarśana /
MBh, 6, 102, 68.2 antaṃ yathā gamiṣyāmi śatrūṇāṃ śatrukarśana //
MBh, 7, 12, 5.1 sāntaraṃ hi pratijñātaṃ droṇenāmitrakarśana /
MBh, 7, 168, 15.1 vapan vraṇe kṣāram iva kṣatānāṃ śatrukarśana /
MBh, 12, 108, 24.1 mantraguptiḥ pradhāneṣu cāraścāmitrakarśana /
MBh, 12, 289, 3.1 anīśvaraḥ kathaṃ mucyed ityevaṃ śatrukarśana /
MBh, 12, 322, 21.1 tasya nārāyaṇe bhaktiṃ vahato 'mitrakarśana /
MBh, 13, 95, 54.2 ta ūcuḥ śapathaṃ sarve kurma ityarikarśana //
MBh, 13, 126, 29.1 tato vigatasaṃtrāsā vayam apyarikarśana /
MBh, 14, 15, 17.2 kimu yatra jano 'yaṃ vai pṛthā cāmitrakarśana //
MBh, 14, 61, 13.1 tasmācchokaṃ kuruśreṣṭha jahi tvam arikarśana /
MBh, 15, 11, 2.2 mitraṃ cāmitramitraṃ ca boddhavyaṃ te 'rikarśana //
MBh, 15, 22, 14.2 draupadyāśca priye nityaṃ sthātavyam arikarśana //
Rāmāyaṇa
Rām, Utt, 1, 22.2 diṣṭyā vardhasi kākutstha jayenāmitrakarśana //
Rām, Utt, 20, 15.2 mārgo gacchati durdharṣo yamasyāmitrakarśana //
Harivaṃśa
HV, 19, 5.2 nirāhārā bahutithaṃ babhūvāmitrakarśana //
HV, 23, 154.1 anaṣṭadravyatā yasya babhūvāmitrakarśana /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 17, 4.1 sa idānīṃ sumahatā kālenāmitrakarśana /