Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 167.2 godhāpadī tu suvahā musalī tālamūlikā //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 222.2 godhāpadī godhavallī paṭvamlādityanāmikā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 112.1 godhāpadī ca haṃsāṅghrir dhārttarāṣṭrapadī tathā /
RājNigh, Mūl., 115.2 godhāpadī hemapuṣpī bhūtālī dīrghakandikā //
RājNigh, Ekārthādivarga, Dvyarthāḥ, 26.2 haṃsapādyāṃ musalyāṃ ca khyātā godhāpadī budhaiḥ //