Occurrences

Smaradīpikā

Smaradīpikā
Smaradīpikā, 1, 36.1 gaurāṅgī tyaktalajjā ca bāhyasaṃbhogasaṃratā /
Smaradīpikā, 1, 40.1 gaurāṅgī tīkṣṇanāsā ca pīnastanī vicakṣaṇā /
Smaradīpikā, 1, 42.2 gaurāṅgī kṣīṇanāsā ca pīnastanavilakṣaṇā //