Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 34, 28.2 guḍūcīsairyakābhīruśukanāsāpunarnavaiḥ //
AHS, Utt., 35, 47.1 śukanāsāprativiṣāvyāghrīmūlaiśca lepayet /