Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kāmasūtra
Suśrutasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 34, 28.2 guḍūcīsairyakābhīruśukanāsāpunarnavaiḥ //
AHS, Utt., 35, 47.1 śukanāsāprativiṣāvyāghrīmūlaiśca lepayet /
Kāmasūtra
KāSū, 4, 1, 28.1 mūlakālukapālaṅkīdamanakāmrātakairvārukatrapusavārtākakūṣmāṇḍālābusūraṇaśukanāsāsvayaṃguptātilaparṇikāgnimanthalaśunapalāṇḍuprabhṛtīnāṃ sarvauṣadhīnāṃ ca bījagrahaṇaṃ kāle vāpaśca //
Suśrutasaṃhitā
Su, Cik., 1, 115.2 patraṃ ca śukanāsāyā yojayet kaphaje vraṇe //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 213.1 śukanāsā tu nalikā śukaghrāṇo 'lpanālikā /