Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Kāmasūtra

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 34, 28.2 guḍūcīsairyakābhīruśukanāsāpunarnavaiḥ //
AHS, Utt., 35, 47.1 śukanāsāprativiṣāvyāghrīmūlaiśca lepayet /
Kāmasūtra
KāSū, 4, 1, 28.1 mūlakālukapālaṅkīdamanakāmrātakairvārukatrapusavārtākakūṣmāṇḍālābusūraṇaśukanāsāsvayaṃguptātilaparṇikāgnimanthalaśunapalāṇḍuprabhṛtīnāṃ sarvauṣadhīnāṃ ca bījagrahaṇaṃ kāle vāpaśca //