Occurrences

Lalitavistara
Agnipurāṇa
Abhidhānacintāmaṇi

Lalitavistara
LalVis, 10, 8.3 pariśeṣāḥ śākyāḥ śuddhodanapramukhāḥ prakrāmantaḥ //
Agnipurāṇa
AgniPur, 16, 2.2 māyamohasvarupo 'sau śuddhodanasuto 'bhavat //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 151.2 māyāśuddhodanasuto devadattāprajaśca saḥ //