Occurrences

Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda

Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 190.1 śophaghnī cāparā tveṣā kūramaṇḍalapattrakaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 118.1 vaiśākhī raktavarṣābhūḥ śophaghnī raktapuṣpikā /
RājNigh, Śat., 18.2 śophaghnī subhagā devī niścalā vrīhiparṇikā //
RājNigh, Ekārthādivarga, Dvyarthāḥ, 21.2 madhupuṣpaṃ ca śophaghnī śāliparṇīpunarnave /
Ānandakanda
ĀK, 1, 15, 211.1 puṣyārke śvetaśophaghnīṃ samūlāmāharetsudhīḥ /
ĀK, 2, 10, 45.2 vaiśākhī raktasarvāṅgā śophaghnī viṣahā parā //