Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 2, 62.2 kālanemiḥ sa śūlāyāṃ rājñā caura iti krudhā //
KSS, 3, 4, 139.2 itaḥ śmaśāne śūlāyāṃ trayaścaurā niṣūditāḥ //
KSS, 3, 6, 18.1 āropyamāṇaḥ śūlāyām athākasmāt sa ca dvijaḥ /
KSS, 5, 2, 130.2 dveṣeṇa viddhaḥ śūlāyāṃ tṛtīyaṃ divasaṃ prabho //