Occurrences

Toḍalatantra

Toḍalatantra
ToḍalT, Pañcamaḥ paṭalaḥ, 15.2 śūlapāṇe ihoccārya susaṃpratiṣṭhito bhava //
ToḍalT, Pañcamaḥ paṭalaḥ, 33.1 haro maheśvaraścaiva śūlapāṇiḥ pinākadhṛk /