Occurrences

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 21, 71.2 purā dākṣāyaṇī nāma sahitā śūlapāṇinā /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 44, 1.3 revāyā dakṣiṇe kūle nirmitaṃ śūlapāṇinā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 44, 23.1 pūjayetparayā bhaktyā śūlapāṇiṃ maheśvaram //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 49, 19.1 ātmanā devadeveśaḥ śūlapāṇiḥ pratiṣṭhitaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 49, 30.2 śūlapāṇiḥ samabhyarcya indrādyairapsarogaṇaiḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 51, 38.2 śūlapāṇestu bhaktyā vai jāpyaṃ kurvanti ye narāḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 173, 15.2 mayā śrutaṃ yathā devasakāśācchūlapāṇinaḥ /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 179, 6.2 tatra saṃnihitaṃ devaṃ śūlapāṇiṃ maheśvaram //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 181, 12.2 uvāca devī deveśaṃ śūlapāṇiṃ maheśvaram //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 2.2 śūlapāṇirmahādevaḥ sarvadevatapūjitaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 198, 46.1 śrīśūlapāṇir uvāca /