Occurrences

Mahābhārata
Toḍalatantra

Mahābhārata
MBh, 13, 127, 40.1 bhagavan sarvabhūteśa śūlapāṇe mahāvrata /
Toḍalatantra
ToḍalT, Pañcamaḥ paṭalaḥ, 15.2 śūlapāṇe ihoccārya susaṃpratiṣṭhito bhava //