Occurrences

Mahābhārata
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 12, 315, 23.2 svareṇoccaiḥ sa śaikṣeṇa lokān āpūrayann iva //
MBh, 12, 320, 22.1 tataḥ śuketi dīrgheṇa śaikṣeṇākranditastadā /
MBh, 13, 2, 77.1 svareṇa vipraḥ śaikṣeṇa trīṃl lokān anunādayan /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 1, 2.3 ebhiścānyaiśca mahāśrāvakaiḥ āyuṣmatā ca ānandena śaikṣeṇa /