Occurrences

Mahābhārata
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Kathāsaritsāgara

Mahābhārata
MBh, 2, 18, 14.1 na śauriṇā vinā pārtho na śauriḥ pāṇḍavaṃ vinā /
MBh, 5, 123, 23.1 duryodhana nibodhedaṃ śauriṇoktaṃ mahātmanā /
MBh, 7, 133, 43.2 yastvam utsahase yoddhuṃ samare śauriṇā saha //
MBh, 7, 172, 79.2 evam ete varā labdhāḥ purastād viddhi śauriṇā /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 28, 8.2 dauhitrāya dadau rukmī tāṃ spardhannapi śauriṇā //
ViPur, 5, 33, 21.2 yuyudhe śaṃkaraścaiva kārtikeyaśca śauriṇā //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1097.1 pariṣvajya samābhāṣya hṛṣṭāste śauriṇā mithaḥ /
BhāMañj, 5, 55.1 ityuktaḥ śauriṇā hṛṣṭastathetyūce smitānanaḥ /
BhāMañj, 7, 542.1 ityukte śauriṇā jiṣṇuśchittvā sindhuśiro javāt /
BhāMañj, 11, 92.1 tataḥ praśānte brahmāstre pāṇḍavāḥ saha śauriṇā /
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 2, 40.2 pitā ca bāhuyuddhena hatastenaiva śauriṇā //