Occurrences

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
Jaiminīyabrāhmaṇa
Kauṣītakyupaniṣad
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Taittirīyabrāhmaṇa
Taittirīyasaṃhitā
Āśvālāyanaśrautasūtra
Śāṅkhāyanāraṇyaka

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
DrāhŚS, 8, 1, 25.0 śyaitarkṣu bṛhatpṛṣṭheṣu //
DrāhŚS, 10, 4, 7.0 tām uttareṇodgātā gatvā paścād upaviśya bhūmispṛśo 'syāḥ pādān kṛtvā kūrcānadhastād upohyābhimṛśed bṛhadrathantare te pūrvau pādau śyaitanaudhase aparau vairūpavairāje anūcī śākvararaivate tiraścī ityetaiḥ pṛthagaṅgāni //
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 148, 12.0 tad eva śyaitasya śyaitatvam //
Kauṣītakyupaniṣad
KU, 1, 5.13 śyaitanaudhase cāparau pādau /
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 7, 10, 3.0 tata enayor nidhane viparyakrāmatāṃ devavivāho vai śyaitanaudhase //
PB, 7, 10, 8.0 bṛhadrathantare vai śyaitanaudhase yad rathantarāya naudhasaṃ prati prayuñjanti bṛhad evāsmai tat prati prayuñjanti bṛhaddhy etat parokṣaṃ yan naudhasaṃ yad bṛhate śyaitaṃ prati prayuñjanti rathantaram evāsmai tat prati prayuñjanti rathantaraṃ hy etat parokṣaṃ yacchyaitam //
Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 1, 1, 8, 3.5 tac chyaitasya śyaitatvam /
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 5, 8, 15.0 tac chyaitasya śyaitatvam //
Āśvālāyanaśrautasūtra
ĀśvŚS, 9, 11, 8.0 śyaitavairūpe vā //
Śāṅkhāyanāraṇyaka
ŚāṅkhĀ, 3, 5, 12.0 bṛhadrathantare sāmanī pūrvau pādau śyaitanaudhase cāparau //