Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Jaiminīyabrāhmaṇa
Jaiminīyaśrautasūtra
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Vārāhaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 15, 4, 4.2 śāradau māsau goptārāv akurvañchyaitaṃ ca naudhasaṃ cānuṣṭhātārau /
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 148, 1.0 śyaitaṃ paśukāmaḥ kurvīta //
Jaiminīyaśrautasūtra
JaimŚS, 5, 19.0 śyaitaṃ pratyāvrajan gāyet //
JaimŚS, 23, 13.0 ādhite vāravantīyaṃ śyaitamiti //
Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 7, 10, 2.0 tayor ayam amuṣmai śyaitaṃ prāyacchan naudhasam asāv asmai //
PB, 7, 10, 8.0 bṛhadrathantare vai śyaitanaudhase yad rathantarāya naudhasaṃ prati prayuñjanti bṛhad evāsmai tat prati prayuñjanti bṛhaddhy etat parokṣaṃ yan naudhasaṃ yad bṛhate śyaitaṃ prati prayuñjanti rathantaram evāsmai tat prati prayuñjanti rathantaraṃ hy etat parokṣaṃ yacchyaitam //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 4, 3, 31.1 nihite vāravantīyaṃ varaṇapāṇir nihite śyaitam //