Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 165, 22.1 kaśādaṇḍapratihatā kālyamānā tatastataḥ /
MBh, 1, 165, 24.6 sarvataḥ samakālyanta kaśāpāṣāṇapāṇayaḥ //
MBh, 1, 165, 33.1 kaśāgradaṇḍābhihatā kālyamānā tatastataḥ /
MBh, 1, 166, 8.2 jaghāna kaśayā mohāt tadā rākṣasavan munim //
MBh, 1, 166, 9.1 kaśāprahārābhihatastataḥ sa munisattamaḥ /
MBh, 6, 50, 53.1 khalīnānyatha yoktrāṇi kaśāśca kanakojjvalāḥ /
MBh, 6, 51, 32.1 pratodānāṃ kaśānāṃ ca yoktrāṇāṃ caiva māriṣa /
MBh, 7, 64, 58.2 kaśāpārṣṇyabhighātaiśca vāgbhir ugrābhir eva ca //
MBh, 7, 95, 44.1 pārṣṇibhiśca kaśābhiśca tāḍayantasturaṃgamān /
MBh, 7, 109, 6.2 tottrair iva mahānāgaṃ kaśābhir iva vājinam //
MBh, 8, 14, 47.2 baddhāḥ sādidhvajāgreṣu suvarṇavikṛtāḥ kaśāḥ //
MBh, 8, 16, 21.2 maurvyā talatrair nyavadhīt kaśayā vājino yathā //
MBh, 9, 31, 34.2 vācaṃ na mamṛṣe dhīmān uttamāśvaḥ kaśām iva //