Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā

Mahābhārata
MBh, 7, 95, 44.1 pārṣṇibhiśca kaśābhiśca tāḍayantasturaṃgamān /
MBh, 7, 109, 6.2 tottrair iva mahānāgaṃ kaśābhir iva vājinam //
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 27, 11.1 kaśābhir iva haimībhir vidyudbhir iva tāḍitam /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 6, 49.2 kaśābhis tāḍayitvā vā baddhaṃ śvabhre viniṣkṣipet //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 62, 18.1 bhīṣayet saṃyataṃ pāśaiḥ kaśābhir vātha tāḍayet /