Occurrences

Buddhacarita

Buddhacarita
BCar, 4, 25.1 tā bhrūbhiḥ prekṣitair hāvair hasitair laḍitair gataiḥ /
BCar, 5, 81.2 avanatatanavastato 'sya yakṣāścakitagatair dadhire khurān karāgraiḥ //